آزمون آنلاین فصل 6 ریاضی پایه ششم  99/2/24  

آزمون فصل 6درس ریاضی پایه ششم 99/2/24

 

ا سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از فصل 6 درس ریاضی  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/24  ساعت 16 شروع می شود و تا ساعت 19  می توانید وارد سایت شوید   
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس علوم پایه ششم 99/2/31  

آزمون درس علوم پایه ششم 99/2/31

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون ازکل کتاب علوم می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/31  ساعت 10 شروع می شود و تا ساعت 12  می توانید وارد سایت شوید  و زمان پاسخگویی 40 دقیقه می با شد.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس فارسی پایه ششم 99/2/30  

آزمون درس فارسی پایه ششم 99/2/30

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون ازکل کتاب فارسی  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/30  ساعت 10 شروع می شود و تا ساعت 12  می توانید وارد سایت شوید  و زمان پاسخگویی 40 دقیقه می با شد.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  درس ریاضی پایه ششم  99/2/29  

آزمون درس ریاضی پایه ششم 99/2/29

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون ازکل کتاب ریاضی  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/29  ساعت 10 شروع می شود و تا ساعت 13  می توانید وارد سایت شوید . زمان پاسخگویی به سؤالات 80 دقیقه است .
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس های 9 تا 16 هدیه های آسمان پایه ششم 99/2/20   

آزمون درس های 9 تا 16 هدیه ی آسمان پایه ششم 99/2/20

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 9 تا 16هدیه های آسمان  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/20  ساعت 19:00 شروع می شود و تا ساعت 20:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 20:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون درس ریاضی پایه ششم 99/2/22

ا سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس ریاضی  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/22  ساعت 12 شروع می شود و تا ساعت 13:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید   
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  درس های 2 تا 8 هدیه های آسمان پایه ششم 99/2/21  

آزمون درس های 2 تا 8 هدیه ی آسمان پایه ششم 99/2/21

ا سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 2 تا 8 هدیه های آسمان  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/21  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین مطالعات پایه ششم  

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه ششم

با سلام
 
ضمن آرزوی موفقیت برای شما عزیزان به اطلاع میرساند؛ آزمون آنلاین درس مطالعات پایه ششم در روز پنجشنبه مورخ 98/12/29 از
 
ساعت 14:00 الی 23:00 در سایت فعال می باشد.
 
حتی الامکان توصیه میشود از لب تاپ و مرورگر فایر فاکس برای شرکت در آزمون استفاده نمائید.
 
درصورت بروز هرگونه مشکل می توانید با شماره 091156488757 تماس حاصل نمائید.
 
                                                                                                                               موفق و پیروز باشید.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درسهای 15 تا 19 مطالعات اجتماعی پایه ششم  99/2/16  

آزمون درس های 15 تا 19 مطالعات اجتماعی پایه ششم 99/2/16

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 615 تا 19مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/16  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس های 6 ، 7 ، 8 و 9 اجتماعی پایه ششم   99/2/14    

آزمون درس های 6 ، 7 ، 8 و 9 مطالعات اجتماعی پایه ششم 99/2/14

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 6 ، 7 ، 8 و 9 مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/14  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس های 3 ، 4  ، 5 ، 21 و 22 اجتماعی پایه ششم 99/2/113  

آزمون درس های 3، 4 ، 5 ، 21 و 22 مطالعات اجتماعی پایه ششم 99/2/13

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 3 ، 4 ، 5 ، 21 و 22 مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/13  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 10 تا 14 مطالعات اجتماعی پایه ششم    99/2/17   

آزمون درس های 10 تا 14 مطالعات اجتماعی پایه ششم 99/2/17

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 10 تا 14مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/17  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 2 تا 6 فارسی پایه ششم 99/2/10  

آزمون درس های 2 تا 6 فارسی پایه ششم 99/2/10

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 2 تا 6 فارسی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/10  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 8 تا 11 فارسی پایه ششم 99/2/9  

آزمون درس های 8 تا 11 فارسی پایه ششم 99/2/9

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 8 تا 11 فارسی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/9  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 12 تا 16 فارسی  پایه ششم  99/2/8  

آزمون درس های 12 تا 16 فارسی کلاس پایه ششم 99/2/8

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 12 تا 16 فارسی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/8  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 2 و 16 هدیه آسمان  

آزمون درس های2 و 16 هدیه آسمان پایه ششم 99/2/4

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 1 و17 هدیه ی آسمانی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/4  ساعت 19:15 شروع می شود و 19:35 پایان می پدیرد  و سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  درس های 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 علوم   

آزمون درس های 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 علوم پایه ششم 99/2/7

ا سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 4 و 5 و 6 و 7 9 و 10 علوم می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/7  ساعت 16:00 شروع می شود و تا ساعت 17:30 دقیقه می توانید وارد سایت شوید اما مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه هست  ساعت 17:30سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  درس های 2 و 3 و 11 و 12 علوم  

آزمون درس های 2 و 3 و 11 و 12 علوم پایه ششم 99/2/6

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 2 و 3 11 و 12 علوم می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/6  ساعت 16:00 شروع می شود و 16:35 پایان می پدیرد  و سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 2 و 23 اجتماعی  

آزمون درس های2 و 23 اجتماعی پایه ششم 99/2/4

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 2 و23 مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/4  ساعت 16 شروع و ساعت 16:25 پایان می پذیرد و سایت بسته می شود، لذا پس از پاسخ دادن سریع دکمه ثبت بزنید .
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس ریاضی  

آزمون ریاضی 601 98/11/16

این آزمون جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان کلاس601 توسط دبیر مربوطه سرکار خانم مولوی پور طراحی گردید است.
لطفا در پاسخ دهی نهایت دقت را رعایت فرمائید.
این آزمون از تاریخ چهارشنبه 98/11/23 از ساعت 22:00 الی جمعه98/11/25 تا ساعت 23:00 برای شما فعال می باشد.
لطفا در صورت برخورد با هرگونه مشکل در مورد نحوه ورود به آزمون  به شماره 09156488757 تماس یا پیامک حاصل فرمائید تا در اولین موقعیت مناسب مشکل شما رفع گردد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس علوم  

آزمون آنلاین کلاس 601(درس علوم)

نام دبیر : سرکار خانم مولوی پور
این ازمون از روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 از ساعت 22:00  تا جمعه 98/11/25  ساعت  23:00 برگزار میگردد.
دانش اموزان عزیز میتوانن  در صورت مواجهه با مشکل جهت ورود به آزمون به شماره 09156488757  پیام دهیذ تا مشکل شما رفع گردد.
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون جنبش علمی  

جنبش علمی 1 (درس علوم)

این آزمون در تاریخ 98/11/18 و 98/11/19  از ساعت 14 الی 19 برگزار میگردد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس ریاضی  

آزمون ریاضی 98/99

این آزمون مورخ 98/11/18/ و 98/11/19 از ساعت 14 الی 19 برگزار میگردد.

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس هدیه آسمانی  

آزمون درس های 15 تا 17 هدیه آسمانی 99/1/6 کلاس 6/3

با سلام و تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 15 تا 17 هدیه ی آسمانی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/1/6 رأس ساعت 16 فعال می شود و تا ساعت 16:30 دقیقه زمان پاسخگویی دارید و پس از آن آزمون غیر فعال می شود.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس علوم  

آزمون آنلاین درس علوم

با سلام 
 
ضمن آرزوی موفقیت رای شما دانش آموزان عزیز به اطلاع می رساند آزمون آنلاین درس علوم در روز جمعه مورخ  98/12/23 از ساعت 16:00  الی 23:50 فعال می باشد.
 
توجه نمائید هر فرد تنها یکبار مجوز شرکت در آزمون دارد.
 
ت.صیه میگردد حتب الامکان از لب تاب و مرورگر فایرفاکس جهت شرکت در آزمون استفاده نمائید.در صورت بروز هرگونه مشکل در طی روند  ورود به آزمون می توانید با شماره 09156488757 تماس حاصل فرمائید.
 
                                                                                                                                                  موفق و پیروز باشید. 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین  درس هدیه آسمان پایه ششم  

آزمون درس 1 و 17 هدیه آسمان پایه ششم 99/2/2

با سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 1 و17 هدیه ی آسمانی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/2  ساعت 19:15 شروع می شود و 19:35 پایان می پدیرد  و سایت بسته می شود لذا پس از پاسخ دادن دکمه ثبت  را سریع بزنید.
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 1 و 24 مطالعات اجتماعی  

آزمون آنلاین درس 1 و 24 مطالعات اجتماعی پایه ششم 99/2/2

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 1 و24 مطالعات اجتماعی می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/2  ساعت 16 شروع و ساعت 16:30 پایان می پذیرد و سایت بسته می شود، لذا پس از پاسخ دادن سریع دکمه ثبت بزنید .
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 13 علوم  

آزمون درس 13 علوم پایه ششم 99/2/3

سلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس 13 علوم می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/3  ساعت 16 شروع و ساعت 16:40 پایان می پذیرد و سایت بسته می شود، لذا پس از پاسخ دادن سریع دکمه ثبت بزنید .
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون آنلاین درس 1 و 17 فارسی پایه ششم  

آزمون درس های 1 و 17 فارسی پایه ششم 99/2/3

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزانم
پسرهای خوبم قبل از آزمون به نکات زیر توجه کنید :
1) این آزمون از درس های 1 و 17 فارسی  می باشد.
2) آزمون در تاریخ 1399/2/3  ساعت 19:15 شروع و ساعت 19:55 پایان می پذیرد و سایت بسته می شود، لذا پس از پاسخ دادن سریع دکمه ثبت بزنید .
3)هر دانش آموز فقط یکبار می تواند در آزمون شرکت کند.
4) از مرورگر فایر فاکس استفاده کنید .
 
 
 
 
 
 
 
 

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.