سر کار خانم سهیلا مهربان               
 
سابقه کار :۲۷ سال
 
سابقه مدیریت: ۱۳ سال
                                          
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی
 
افتخارات کسب شده: مدیر نمونه کشوری سال ۸۸ - معلم پژوهنده کشوری سال ۸۴ - معلم پژوهنده استانی در ۷ سال متوالی