کادر اداری و اجرایی  
 
 
معاونت پرورشی : جناب آقای سید جمال میر خلف
 
 
 
معاونت اجرایی : سرکار خانم گلنار پورداودی
 
 
 
معاونت انضباطی و مربی پرورشی :جناب آقای ابوالفضل کسائیان
 
 
 
مسئول پورتال : سرکار خانم عاطفه صفائی مقدم
 
 
 
مربی قرآنی : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن ثمری
 
 
 
امام جماعت : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رمضانی