6 اسفند 1398

درس اندازه گیری طول ریاضی پایه چهارم

درس اندازه گیری طول ریاضی پایه چهارم
لطفا روی عنوان کلیک کنید.
تنظیم : خانم فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(3 نظر )

6 اسفند 1398

درس اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم

درس اندازه گیری زمان ریاضی پایه چهارم
لطفاروی عنوان کلیک کنید.
 تنظیم : خانم فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 اسفند 1398

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم قسمت سوم

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم  قسمت سوم
لطفا روی عنوان کلیک کنید .
 تنظیم : فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(1 نظر )

6 اسفند 1398

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم قسمت دوم

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم  قسمت  دوم
لطفا روی عنوان کلیک کنید.
 تنظیم :  خانم فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 1/5
(1 نظر )

6 اسفند 1398

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم قسمت اول

درس اندازه گیری زاویه ها ریاضی پایه چهارم  قسمت اول
لطفا روی عنوان کلیک کنید
 تنظیم :  خانم فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 اسفند 1398

درس هشت علوم پایه چهارم

درس  هشت علوم پایه چهارم
لطفا روی عنوان کلیک کنید
تهیه و تنظیم :
خانم فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

6 اسفند 1398

درس نه علوم پایه چهارم

درس  نه علوم پایه چهارم
لطفا روی عنوان کلیک کنید
تهیه و تنظیم:فائزه خجسته فر
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

29 بهمن 1398

مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

22 بهمن 1398

مهات دست ورزی درس اجتماعی کلاس خانم نعمت پور

 مهارت دست ورزی, درس اجتماعی , نصف النهار  ها, خط استوا
مولف: کسائیان
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1